Bierne palenie papierosów

Jeśli przebywasz w zadymionym pomieszczeniu, wdychasz tyle toksyn na godzinę, co gdybyś sam palił papierosa. W Polsce ponad jedna czwarta osób niepalących jest regularnie narażona na bierne palenie. Według szacunków, co roku w Polsce umiera 4 000 osób niepalących z powodu skutków biernego palenia, z czego ponad 900 chorych umiera na samą przewlekłą chorobę płuc spowodowaną biernym paleniem. Dzieci, które muszą biernie „palić razem” w swoim środowisku, częściej cierpią na infekcje dróg oddechowych i mają zwiększone ryzyko rozwoju astmy oskrzelowej lub innych chorób układu oddechowego.

Czym jest bierne palenie papierosów?

Paląc, palacz szkodzi nie tylko sobie, ale i wszystkim innym obecnym. Podczas gdy jedna czwarta dymu papierosowego jest wdychana przez palacza jako dym główny, trzy czwarte jest uwalniane do otaczającego powietrza jako dym boczny, gdy palacz wydycha i gdy papieros jedynie żarzy się pomiędzy kolejnymi pęknięciami. Dym boczny powstaje w znacznie niższych temperaturach niż dym główny, dlatego te dwa rodzaje dymu mają różny skład. Substancje rakotwórcze mogą być obecne w strumieniu bocznym w stężeniach nawet 100 razy wyższych niż w głównym dymie papierosowym.

Ten boczny dym jest bogaty w szkodliwe (głównie rakotwórcze) związki chemiczne, takie jak fenol, formaldehyd, benzen i polikondensowane węglowodory aromatyczne (WWA), azareny, nitrozaminy, chlorek winylu, hydrazyna i benzopireny. W wysokich stężeniach występują również formaldehyd, anilina i kadm.

W krajach uprzemysłowionych dym tytoniowy jest najczęstszą przyczyną zanieczyszczenia powietrza w domach, poczekalniach i pojazdach mechanicznych. Naukowcy obliczyli, że na raka oskrzeli umiera około 600 biernych palaczy spośród niepalących. Regularne oddychanie dymem papierosowym zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca o 20 do 40%. Zwiększa także ryzyko wystąpienia udarów mózgu o charakterze klasterowym oraz przewlekłych chorób układu oddechowego, a także opóźnia gojenie się ran. Ponadto nie ma już wątpliwości, że bierne palenie jest czynnikiem ryzyka rozwoju chorób naczyniowych – zwłaszcza choroby wieńcowej – ponieważ nikotyna sprzyja powstawaniu szkodliwych złogów w naczyniach nawet u biernych palaczy.

Jak szkodzi dym papierosowy? – skutki biernego palenia

Jedną z najgorszych konsekwencji biernego palenia są dla (nienarodzonych) dzieci. Prawie jedna trzecia kobiet w ciąży w Polsce pali i tym samym upośledza rozwój swojego dziecka już w łonie matki. Dzieci urodzone przez palaczy są często mniejsze i bardziej smukłe niż te urodzone przez osoby niepalące. Ponadto dzieci palaczy częściej cierpią na dysfunkcję płuc i zwężone (obstrukcyjne) drogi oddechowe. Palenie prowadzi do większej ilości deformacji fizycznych, a nawet martwych urodzeń lub poronień. Palenie w czasie ciąży prowadzi do niskiej masy urodzeniowej i zaburzeń rozwojowych. Palenie przez rodziców sprzyja także zespołowi nagłej śmierci niemowląt.

W ostatnich latach pojawia się coraz więcej dowodów na to, że małe dzieci poniżej piątego roku życia, których rodzice palą, są bardziej narażone na rozwój białaczki lub chłoniaka. Są one również dwukrotnie bardziej narażone na hospitalizację z powodu zapalenia płuc niż dzieci z niepalących gospodarstw domowych. Zapalenie ucha środkowego i zapalenie opon mózgowych również wydają się być często przypisywane biernemu paleniu. Nawet na funkcjonowanie płuc ich dzieci w dorosłym życiu mają wpływ nawyki palenia rodziców: mężczyźni, których rodzice palili w dzieciństwie, częściej zapadają na astmę oskrzelową i przewlekłe zapalenie oskrzeli niż mężczyźni z rodzin niepalących. Kobiety, których matki paliły w czasie ciąży, są bardziej narażone na wystąpienie objawów astmy w późniejszym okresie życia.

Nic dziwnego, że palenie jest coraz mniej tolerowane w miejscach publicznych! W przeprowadzonym niedawno badaniu 48% respondentów opowiedziało się za wprowadzeniem zakazu palenia w polskich pubach, restauracjach, kawiarniach i barach. 60% zakazałoby natychmiast palenia w szkołach. Osoby poniżej 30 roku życia wykazywały najmniejszą tolerancję dla palaczy.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *